μικρό λεωφορείο

DB O 550 Integro

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Τύπος: O 550 Integro

Η πρώτη εγγραφή: 14.04.2008

Περισσότερες πληροφορίες

DB O 550 Integro

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Τύπος: O 550 Integro

Η πρώτη εγγραφή: 01.09.2004

Περισσότερες πληροφορίες

SETRA S 316 UL GT

Κατασκευαστής: Setra Kässbohrer

Τύπος: S 316 UL GT

Η πρώτη εγγραφή: 01.01.2004

Περισσότερες πληροφορίες

SETRA S 315 UL

Κατασκευαστής: Setra Kässbohrer

Τύπος: S 315 UL

Η πρώτη εγγραφή: 06.04.1999

Περισσότερες πληροφορίες

SETRA S 215 HR

Κατασκευαστής: Setra Kässbohrer

Τύπος: S 215 HR

Η πρώτη εγγραφή: 15.11.1993

Περισσότερες πληροφορίες

NEOPLAN N 316 Ü

Κατασκευαστής: Neoplan

Τύπος: N 316 Ü

Η πρώτη εγγραφή: 27.09.1999

Περισσότερες πληροφορίες

NEOPLAN N 216 H Jetliner

Κατασκευαστής: Neoplan

Τύπος: N 216 H Jetliner

Η πρώτη εγγραφή: 05.07.1983

Περισσότερες πληροφορίες