μικρό λεωφορείο

DB O 580 15 RH Travego

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Τύπος: O 580 15 RH Travego

Η πρώτη εγγραφή: 29.09.2005

Περισσότερες πληροφορίες

DB O 550 Integro

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Τύπος: O 550 Integro

Η πρώτη εγγραφή: 14.04.2008

Περισσότερες πληροφορίες

DB O 550 Integro

Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Τύπος: O 550 Integro

Η πρώτη εγγραφή: 01.09.2004

Περισσότερες πληροφορίες

SETRA S 416 H

Κατασκευαστής: Setra Kässbohrer

Τύπος: S 416 H

Η πρώτη εγγραφή: 01.04.2010

Περισσότερες πληροφορίες

SETRA S 315 UL

Κατασκευαστής: Setra Kässbohrer

Τύπος: S 315 UL

Η πρώτη εγγραφή: 06.04.1999

Περισσότερες πληροφορίες

SETR S 315 UL

Κατασκευαστής: Setra Kässbohrer

Τύπος: S 315 UL

Η πρώτη εγγραφή: 20.11.1998

Περισσότερες πληροφορίες

SETRA S 215 HR

Κατασκευαστής: Setra Kässbohrer

Τύπος: S 215 HR

Η πρώτη εγγραφή: 15.11.1993

Περισσότερες πληροφορίες

NEOPLAN N 216 H Jetliner

Κατασκευαστής: Neoplan

Τύπος: N 216 H Jetliner

Η πρώτη εγγραφή: 05.07.1983

Περισσότερες πληροφορίες